Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Δεν υπάρχει συμφωνία με την Alapis για ομαδικές απολύσεις στην Κ.Π. Μαρινόπουλος"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Η κατά Ν. 1387/1983 πενταμελής επιτροπή των 219 εργαζομένων της Κ.Π ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, θυγατρικής κατά 100% της ALAPIS AEBE, διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε διαρρέουσα φήμη, περί δήθεν συμφωνίας  της με την κοινή διοίκηση της ALAPIS ΑΕΒΕ και συναίνεσή της σε ομαδικές απολύσεις προσωπικού της Κ.Π ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Σε αντίθεση με τις ως άνω φήμες, η αλήθεια είναι ότι  οι  219 εργαζόμενοι σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων, και προκειμένου να συναινέσουν, διατηρούν αξιώσεις αποζημιώσεων απόλυσης περίπου 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των εργατικών αξιώσεων τους συνυπολογιζομένων στο ανωτέρω ποσό, του επιδόματος αδείας, της αναλογίας δώρου Χριστουγέννων, αλλά και των αμοιβών τους για την  προηγηθείσα τρίμηνη  διαθεσιμότητά τους, για την οποία έχουν ήδη προσφύγει στα αρμόδια  τακτικά δικαστήρια,  σε εκτέλεση της υπ.αρίθμ. 4284/2012 επιτυχούς για τούτους αποφάσεως του Μ.Π.Α (διαδικασία ασφαλιστικών Μέτρων), ανέρχονται συνολικά στο ποσό των περίπου 3.000.000 ευρώ, και συνακόλουθα οποιαδήποτε από άγνωστους κύκλους διαρρεόμενη  φήμη,  περί μειώσεως του  εργατικού κόστους, λόγω  δήθεν  συμφωνίας,  ή επικείμενης συμφωνίας,  της πενταμελούς επιτροπής εργαζομένων της θυγατρικής (Κ.Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) με την διοίκηση της μητρικής (ALAPIS), είναι απολύτως ψευδής και δεν θα θέλαμε να έχουμε οποιαδήποτε συμμετοχή ακούσια ή εκούσια, σε πιθανή εσφαλμένη πληροφόρηση των μετόχων της ALAPIS ΑΕΒΕ στην επικείμενη Τ.Γ.Σ της 29/6/2012 των μετόχων αυτής, τόσο των νυν όσο και των πιθανών μελλόντων μετόχων αυτής, στα πλαίσια της σκοπούμενης αύξησης μ.κ αυτής.
Σε περίπτωση που η πενταμελής επιτροπή έρθει σε οποιαδήποτε συμφωνία, ή έστω αρχίσει η διαβούλευση περί ομαδικών απολύσεων, με μία όμως αξιόπιστη πλέον πρόταση εκ μέρους της διοίκησης, η πενταμελής επιτροπή θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεώτερο δελτίο τύπου, αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο.


Μεταμόρφωση 27/06/2012

Η Πενταμελής Επιτροπή του άρ. 4 παρ. 3 του Ν. 1387/1983
1. Πρίγγος Ανέστης
2. Μπαρμπίσης Γιάννης
3. Δούκας Γιάννης
4. Καραγιάννης Μανώλης
5. Τσαγκάρης Πέτρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου