Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Alapis: Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ

Η Alapis ανακοίνωσε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Alapis το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2012, συγκροτήθηκε σε σώμα. Επιπλέον ανακοινώθηκε ότι η Alapis δε θα διανείμει μέρισμα για το 2011.

Αναλυτικά το νέο ΔΣ:

1. Σίμων Παπαδογεώργος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Γεράσιμος Παρτίδας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Ευάγγελος Λώλας, μη εκτελεστικό μέλος
4. Νικολέττα Λαζαρίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτριος Αραβοσιτάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεράσιμος Παρτίδας, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία.
 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται για πέντε χρόνια, ήτοι έως και την 28.06.2017, με δυνατότητα παράτασης της θητείας του μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. 

Επίσης, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 29.06.2012 αποτελείται από τους: Νικολέττα Λαζαρίδου του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Ευάγγελο Λώλα του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος και Δημήτριο Αραβοσιτά του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου