Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Alapis: Ποιος "πληρώνει" 1,3 δισ. ευρώ υποχρεώσεις;

   Πηγή:www.capital.gr

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

«Σε μηχανική υποστήριξη» είναι ο χαρακτηρισμός που δίνουν τραπεζικά στελέχη για την περίπτωση του ομίλου Alapis, αποτέλεσμα της αδυναμίας να χρηματοδοτήσει σχεδόν κάθε εμπορική και παραγωγική λειτουργία, της κάθετης υποχώρησης των εσόδων και κυρίως των υποχρεώσεων-μαμούθ ύψους 1,28 δισ. ευρώ που στο μεγαλύτερο μέρος τους, 980 εκατ. ευρώ, αποτελούν βραχυπρόθεσμα δάνεια.


Η εικόνα του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2012 εμφανίζεται ως μη αναστρέψιμη. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 34 εκατ. ευρώ έναντι 339 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011, τα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν αρνητικά κατά 33,9 εκατ. ευρώ, και οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν στα 77 εκατ. ευρώ.


Η διοίκηση αποδίδει την υποχώρηση κατά 90% των πωλήσεων στα σημαντικά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει, καθώς βρίσκεται σε αδυναμία να χρηματοδοτήσει την εμπορική και λειτουργική του δραστηριότητα, αποτέλεσμα, όπως αναφέρει στη λογιστική κατάσταση εξαμήνου, της έλλειψης κεφαλαίων και του παγώματος των χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες.


Πρόκειται για τις τράπεζες οι οποίες το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγγείλει τη σύμβαση για τη χορήγηση ομολογιακού δανείου ύψους 640 εκατ. ευρώ που είχαν υπογράψει με την Alapis στο τέλος του 2007.


Με εκπρόσωπο των ομολογιούχων την BNP Paribas, οι ABN AMRO, Εθνική, Εμπορική, Πειραιώς, Geniki, Αττικής, Κύπρου και Alpha Bank κατήγγειλαν τη σύμβαση τον περασμένο Μάρτιο και πλέον το ποσό των 640 εκατ. ευρώ κατέστη ληξιπρόθεσμο και άμεσα καταβλητέο πλέον τόκων. Συνολικά, από το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου ύψους 1,28 δισ. ευρώ, το 1,1 δισ. ευρώ έχει καταστεί ληξιπρόθεσμα στις 29 Αυγούστου 2012, όταν και εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου.


Το ζητούμενο, βέβαια, είναι τί έχουν λαμβάνειν οι πιστωτές, όταν το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων εταιρείας και ομίλου υπερβαίνει σημαντικά το σύνολο των αντίστοιχων κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων. Ο όμιλος στο τέλος του περασμένου Ιουνίου είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 530 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού του έφθανε τα 730 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 106 εκατ. ευρώ αφορούν σε απαιτήσεις από πελάτες. Οι, δε, ελεγκτές που υπογράφουν τη λογιστική κατάσταση εξαμήνου εξέφρασαν αρνητικό συμπέρασμα αναφέροντας ότι ο όμιλος όφειλε να είχε προχωρήσει σε σημαντικές απομειώσεις και προσαρμογές των περιουσιακών του στοιχείων.


Όπως προκύπτει, η Alapis έχει «βομβαρδιστεί» από αγωγές, δεσμεύσεις και εντολές κατασχέσεων από τράπεζες, πιστωτές, προμηθευτές, εργαζομένους και λοιπούς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και ανοικτές φορολογικά χρήσεις. Τελευταία καταγγελία ήταν αυτή των Εθνική Leasing και Emporiki Leasing, οι οποίες κατήγγειλαν τη σύμβαση για τη μίσθωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η Alapis στον Ασπρόπυργο.


Οι βασικοί μέτοχοι


Οι βουλές των βασικών μετόχων απέναντι σε αυτή την κατάσταση παραμένουν, επί του παρόντος, άγνωστες, ενώ ορισμένοι εξ αυτών δείχνουν να αποστασιοποιούνται. Είναι χαρακτηριστικό πως η Latemar Capital (κατέχει το 15,21% της εταιρείας έπειτα από τη μεταβίβαση του ποσοστού του Mario Al-Jebouri) αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προωθούμενη ΑΜΚ ύψους 98 εκατ. ευρώ, ενώ ο Λ. Λαυρεντιάδης (κάτοχος ποσοστού 6,12%) έχει προ πολλού στρέψει την προσοχή του σε άλλες δραστηριότητες.


Σημειώνεται πως προ εβδομάδων ο όμιλος προχώρησε σε ομαδικές απολύσεις 438 εργαζομένων. Η διοίκηση αιτιολόγησε την κίνηση αυτή αναφέροντας πως ήταν επιτακτική η δημιουργία ενός πολύ μικρότερου σχήματος, με μείωση όλων των κατηγοριών εξόδων, μεταξύ αυτών και του κόστους ανθρωπίνου δυναμικού, λόγω της σημαντικής μείωσης του κύκλου εργασιών. Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου ανέρχεται σήμερα σε 463 άτομα, με πληροφορίες να αναφέρουν πως επίκεινται και νέες απολύσεις.


Με τη μετοχή της Alapis να βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής στο Χ.Α., η διοίκηση έχει ανακοινώσει πως αναζητά λύσεις για να εξέλθει από το αδιέξοδο. Μεταξύ αυτών, εξετάσει την αναζήτηση επενδυτών, την διαπραγμάτευση μαζί τους και τη σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας κριθεί συμφέρουσα για την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας και τη διερεύνηση και λήψη άλλου πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που προβλέπονται στις εξυγιαντικές διατάξεις του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικό Δίκαιο).


Ενδιαφέρον, τέλος, έχει η τοποθέτηση της διοίκησης αναφορικά με τις προοπτικές της. Όπως σημειώνει στη λογιστική κατάσταση εξαμήνου, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που υλοποιεί, σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξεύρεση χρηματοδότησης, μπορούν, εφόσον ολοκληρωθούν, να τοποθετήσουν την εταιρεία σε πλεονεκτική θέση προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις θεσμικές αλλαγές που προωθούνται στο χώρο της υγείας.


nikos.chrissikopoulos@capital.gr


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου