Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

...............ONE MORE TIME PLEASE............

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2012 

Η εταιρεία ALAPIS A.B.E.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία ΚΠ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ προέβη σε παραίτηση από το δικόγραφο της από 05.03.2012 αίτησης της για υπαγωγή της στη διαδικασία εξυγίανσης κατ΄ άρθρον 99 ν. 3588/2007, ως αντικαταστάθηκε δυνάμει του ν. 4013/2011, η οποία είχε προσδιοριστεί, κατόπιν επαναφοράς της αίτησης με κλήση, να συζητηθεί την 19.09.2012 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς το συνυποβαλλόμενο σχέδιο εξυγίανσης (business plan) δεν ανταποκρίνεται πλέον στα σημερινά δεδομένα της εταιρείας λόγω διαφοροποίησης των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας το τελευταίο εξάμηνο. Η  ΚΠ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ήδη, διερευνά την εκ νέου υποβολή αίτησης υπαγωγής της στην διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 και η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων
Τηλ: +30 213 0175056E-mail: ir@alapis.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου