Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Λαυρεντιάδης: Προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση προστίμων ύψους 135.000 €


Πηγή: http://www.imerisia.gr/
 
Αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε ο έγκλειστος πλέον στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, με την οποία ζητά να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία του επιβλήθηκαν 12 πρόστιμα, συνολικού ύψους 135.000 ευρώ.


Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν από την επιτροπή πιστωτικών και ασφαλιστικών θεμάτων της ΤτΕ, κατόπιν πορίσματος ειδικού ελέγχου που διενεργήθηκε από τη διεύθυνση εποπτείας πιστωτικού συστήματος της κεντρικής τράπεζας.

Σύμφωνα με το επίμαχο πόρισμα, ο κ. Λαυρεντιάδης ως πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της τράπεζας Proton, άσκησε ανεπαρκή εποπτεία επί των υπαλλήλων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της εν λόγω τράπεζας, με αποτέλεσμα την πλημμελή εφαρμογή των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την τραπεζική νομοθεσία.


Ο κ. Λαυρεντιάδης υποστηρίζει στην αίτησή του ότι παραβιάσθηκε το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως που προστατεύεται από το άρθρο 20 του Συντάγματος το οποίο προβλέπει ότι πριν από την επιβολή κυρώσεων, πρέπει να κληθεί ο ενδιαφερόμενος να αναπτύξει τις απόψεις του, ενώ πριν από την επιβολή των προστίμων έπρεπε να είχε κληθεί σε ακρόαση δημόσιας συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής της ΤτΕ.

Παράλληλα, τονίζει ο κ. Λαυρεντιάδης, ότι σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομολογία του ΣτΕ (παλαιότερες αποφάσεις του δικαστηρίου) η ΤτΕ είναι ανεξάρτητη αρχή και οι συνεδριάσεις της επιτροπής πιστωτικών και ασφαλιστικών θεμάτων πρέπει να διεξάγονται δημόσια. Για το λόγο αυτό έπρεπε να είχε κληθεί να παρέχει εξηγήσεις σε δημόσια συνεδρίαση της επίμαχης επιτροπής.
Ακόμη, ο κ. Λαυρεντιάδης επισημαίνει ότι η δίκη για τα πρόστιμα δεν είναι δίκαιη, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.

Επίσης, υπογραμμίζει ότι η επιτροπή που επέβαλε τα πρόστιμα δεν είχε νόμιμη συγκρότηση, καθώς συμμετείχαν έξι διευθυντές της ΤτΕ, οι οποίοι εκ της θέσεως τους δεν έχουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, όπως επιβάλλει το άρθρο 130 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια η επιτροπή που επέβαλε τα πρόστιμα δεν έχει τα «εχέγγυα της ανεξαρτησίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου