Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Μία απολύτως θετική εξέλιξη !!!!!!!!!!


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ.  ΧΑΝΙΩΤΗ  & Συνεργατών.

Λ. Αλεξάνδρας  αρ. 30 - Αθήνα  106 83

Τηλ.  210.36.10.578 – 36.35.219
Fax 210.36.35.224                                                                              

                                                                              Αθήνα  3.10.2013

Κύριοι
Μόλις ενημερώθηκα για μία απολύτως θετική εξέλιξη στην υπόθεση του Πλειστηριασμού των μηχανημάτων που απέκτησε η ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ με τίμημα  δυστυχώς ….. μόλις  500.000 ευρώ.
Ανακοινώθηκε σήμερα λοιπόν το Ελληνικό Δημόσιο σε αυτόν τον πλειστηριασμό για απαιτήσεις του ύψους άνω των 7.000.000 πλήν όμως ΟΧΙ για ΦΠΑ ! Δηλαδή προηγείσθε εσείς του Δημοσίου, διότι μόνο το ΦΠΑ , προηγείται από εσάς!

Στον παρόντα πλειστηριασμό βέβαια η ελπίδα να ικανοποιηθείτε  κατά ελάχιστο μέρος είναι ελάχιστη, - με τίμημα μόλις 500.000 όπως σας είπα -  πλην όμως πλέον  για πρώτη φορά υπαρκτή,  αφού στην ίδια σειρά προνομίων με εσάς, αναγγέλθηκε  δυστυχώς το ΙΚΑ για 1,5 εκατομμύρια. Πιο απλά αυτά τα 500.000 χιλάδες ευρώ, θα διανεμηθούν, σε έξοδα πλειστηριασμού, στο ΙΚΑ και σε απαιτήσεις εργαζομένων και απολυμένων. Ως διανομή από εδώ θεωρώ αστεία την όποια  και αν διανομή γίνει.

Αυτή ΟΜΩΣ  η αναγγελία του Ελληνικού Δημοσίου, την οποία προσωπικά ¨φοβόμουν πολύ¨ σημαίνει,  ότι στον επόμενο πλειστηριασμό που θα γίνει στα πλαίσια  της πτώχευσης, που αναμένεται  έκδοση απόφασης ακόμη, είναι πλέον ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΗ η ικανοποίηση των απαιτήσεων σας, αφού τα 7 εκατομμύρια απαιτήσεις Δημοσίου θα καταβληθούν, μόνο αφού εξοφληθείτε  ΣΥΝΟΛΙΚΑ εσείς… ( απαιτήσεις εργαζομένων απολυμένων δηλ. ).

Με βάση λοιπόν την περιουσία της alapis, και το γεγονός ότι το δημόσιο αναγγέλλεται  πλέον  ΟΧΙ ΓΙΑ ΦΠΑ, αλλά για άλλες κατηγορίες απαιτήσεων του (φόροι και πρόστιμα), οπότε έπεται των δικών σας απαιτήσεων, θεωρούμε για πρώτη φορά εξαιρετικά βέβαιη την συνολική ικανοποίηση  όλων σας, αν όντως η εταιρία πτωχεύσει, και ο σύνδικος προχωρήσει  όπως προβλέπεται σε εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, αφού όπως αντιλαμβάνεσθε, η συνολική περιουσία της alapis είναι πολύ ανώτερη από όσα σας οφείλονται συνολικά,  συμπέριλαμβανομένων και των οφειλών προς το ΙΚΑ.

Με εκτίμηση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου