Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ. ΧΑΝΙΩΤΗ & Συνεργατών.

Λ. Αλεξάνδρας αρ. 30 - Αθήνα 106 83
Τηλ. 210.36.10.578 – 36.35.219
Fax 210.36.35.224
                                                                                                                 Αθήνα 9-12- 2013


ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Μας επιδόθηκε ο πίνακας κατάταξης  των εντολέων μας  για τον πλειστηριασμό της 18.9.2013.  Αρχικό τίμημα 532.861 ευρώ μείον έξοδα 15.261,86 Ευρώ   ήτοι  σε διανομή 517,599 . Ευρώ
Εξ αυτών διανέμονται ΟΡΙΣΤΙΚΑ  ώς εξής :

1)      IKA (85.000)  και ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ  alapis,  ( συνολικά δικοί μας εντολείς ) οι οποίοι είναι και οι μόνοι πού έχουν δικάσει  και έχουν ΗΔΗ τελεσίδικη δικαστική απόφαση,  και για τους οποίους αναγγείλαμε απαιτήσεις τους, διανέμεται συνολικά  σε  ΙΚΑ δηλ. και απολυμένους, ποσό  207.058 Ευρώ, και σε ένα έκαστο των απολυμένων περίπου το   5-6 % ,

2)      Ενώ ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Στους υπόλοιπους που ακόμα  δηλ. δεν έχουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ( Δικοί μας εντολείς αλλά κυρίως του σωματείου )  δηλ. εργαζόμενοι αλαπις πάντα,  σε επίσχεση,  κατανέμεται συνολικά το ποσόν των 310.541 Ευρώ  και  ανά έκαστο περίπου 5-6 % με την προϋπόθεση  ΟΜΩΣ προσκόμισης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, πού τωρα δεν υπάρχει για αυτούς. Να διευκρινίσουμε ότι πλέον αυτοί,  δεν μπορούν να προσκομίσουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση, διότι η εκκρεμής δίκη για την 21.1.14 καταργήθηκε λόγω της πτώχευσης που ηδη από 8.11.2013 συνέβη,  οπότε θα ικανοποιηθούν  μετά την επαλήθευση των πιστώσεων στα πλαίσια της πτώχευσης, ( που θα ισοδυναμεί  τότε δηλ. με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ), ο δε χρόνος της επαλήθευσης δεν είναι ακόμη γνωστός,  και πάντως προσπαθούμε για την επιταχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Ο χρόνος που τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα  - για τους ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ  ΑΛΑΠΙΣ  που ηδη  ΠΛΕΟΝ κατετάχθηκαν οριστικά ως είπαμε -   είναι μετά το πέρας των προθεσμιών ανακοπής κατά του πίνακα, ήτοι μετά την  9-1-2014 οπότε και  θα ενημερωθείτε από εμάς με νεώτερη ανακοίνωση.

Σε ότι και όσους μας αφορούν, ο εν λόγω πίνακας  θα χορηγηθεί από την 10.12.2013  στην Επιτροπή σας,  και συνεπώς από εκεί μπορείτε να μαθαίνετε, το ακριβές ποσόν για ένα έκαστο.

Καλά Χριστούγεννα !
Με εκτίμηση


ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ & Συνεργάτες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου