Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΜΩΝ ΤΗΣ Κ.Π.Μ.ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γ. Χανιώτη & Συνεργατών
Λ. Αλεξάνδρας αρ. 30 - Αθήνα 106 83
Τηλ. 210.36.10.578 - 36.35.219
Fax 210.36.35.224


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ


Την  25.6.2014  ξεκινούν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών,  οι επαληθεύσεις των απαιτήσεων στην Πτώχευση της Alapis, δηλ. Δικαστήριο όπου η σύνδικος της πτώχευσης θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει απαιτήσεις  πιστωτών της alapis, που της έχουν ήδη αναγγελθεί.  

Οι εντολείς μας, θα εκπροσωπηθούν σε  αυτό το Δικαστήριο από εμάς, και ΔΕΝ απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας, το σύνολο δε των εντολέων μας διαιρείται σε πολλές υποκατηγορίες (διαθεσιμότητα Μαρινόπουλου -  απολυμένοι alapis, -  απολυμένοι gerolfarm – εργαζόμενοι  σε επίσχεση  alapis που απολύθηκαν από την σύνδικο – εργαζόμενοι  σε επίσχεση gerolfarm  κλπ)
Για την κάθε παραπάνω κατηγορία  απαιτείται ξεχωριστή παράσταση - δικόγραφο, με πλήθος εγγράφων ανά άτομο, και που πάντως ήδη κατέχουμε, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων,  οπότε σε αυτήν και μόνο αυτή την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε εμείς ατομικά μαζί τους άμεσα.

Το κόστος  για την κάθε κατηγορία είναι διαφορετικό, διότι επιμερίζεται σε διαφορετικό αριθμό εντολέων ανά περίπτωση, και για αυτό – το ελάχιστο σε κάθε περίπτωση ποσό - θα ενημερωθείτε  όλοι  ατομικά με  γραπτό μήνυμα SMS, στα κινητά σας τηλέφωνα, από εμάς, καθώς και για ό,τι έγγραφο ανά εντολέα μας απαιτείται ειδικά.   Ήδη έχουν ενημερωθεί πρώτοι, η ομάδα των όσων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από την Κ.Π ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Όσων οι απαιτήσεις επαληθευθούν,  δηλ. γίνουν δεκτές από την σύνδικο, την 25.6.2014,  αυτοί θα συμπεριληφθούν στο μέλλον, στον πίνακα κατάταξης που θα συντάξει η σύνδικος, όταν πουλήσει περιουσιακά στοιχεία της alapis, ή εισπράξει απαιτήσεις της. Πιο απλά από τις επαληθεύσεις ΔΕΝ  θα εισπράξετε χρήματα, όμως είναι  αναγκαίο δικαστηριακό  προστάδιο για να έχετε ελπίδα να καταταγείτε στον πίνακα κατάταξης στο άμεσο μέλλον της πτώχευσης και να πληρωθείτε στη συνέχεια.
Όποιον απορρίψει η σύνδικος, ή όποιος δεν συμμετέχει στις επαληθεύσεις ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ.

Παρακαλείσθε λοιπόν όταν λάβετε το σχετικό SMS, να ανταποκριθείτε άμεσα, ιδίως αν σας  ζητηθούν πρόσθετα έγγραφα  από εμάς, διότι ο όγκος των εντολέων είναι μεγάλος, και η προεργασία που απαιτείται για κάθε ένα, είναι σύνθετη και πολύπλοκη στο σύνολό της.
Η βεβαιότητά μας είναι πως όσοι θα συμμετάσχουν στις επαληθεύσεις, δηλ. για όσους θα παρασταθούμε, οι απαιτήσεις τους θα γίνουν καθ’ ολοκληρίαν δεκτές και άνευ αντιρρήσεων από τη σύνδικο.

Μετά το πέρας των επαληθεύσεων (7-7-2014 τελειώνουν οι επαληθεύσεις)  θα ενημερωθείτε από εμένα με παρόμοια ενημέρωση.


Με εκτίμηση

Γιώργος Χανιώτης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου