Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΦΠΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ.  ΧΑΝΙΩΤΗ  & Συνεργατών
Λ. Αλεξάνδρας αρ. 30  - Αθήνα  106 83
Τηλ. 210.36.10.578 – 36.35.219
Fax 210.36.35.224


Αθήνα 04/06/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΦΠΑ


Εκδικάστηκε σήμερα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η προσφυγή της ALAPIS (την οποία εκπροσωπεί πλέον η σύνδικος της πτώχευσης κ. Τύρου) για την ακύρωση επιβληθέντος ΦΠΑ ποσού περίπου 44 εκ. Ευρώ.
Μαζί με την εν λόγω προσφυγή συνεκδικάστηκαν και οι τρεις πρόσθετες παρεμβάσεις εργαζομένων υπέρ της συνδίκου και με σκοπό την ακύρωση του Φ.Π.Α.
Επίσης παραστάθηκε κανονικά και το Δημόσιο.
Η έκδοση της απόφασης αναμένεται (με βάση τη συνήθη πρακτική) σε 3 έως 6 μήνες.
Η διαδικασία στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι έγγραφη, η δε Πρόεδρος του Δικαστηρίου δεν επέτρεψε την προφορική ανάπτυξη των ισχυρισμών μας, ούτε έλαβε θέση επ’ αυτών και συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση για το αποτέλεσμα με βάση τη σημερινή διαδικασία στο ακροατήριο.

Γιώργος Χανιώτης  

1 σχόλιο: